Nasza Wspólnota

W związku z obowiązującą kwarantanną i zawieszoną działanością Stowarzyszenia Barbar Śląskich - polecamy na ten czas miłą lekturę "Naszej Wspólnoty"...Barbara Stawowczyk -redaktor naczelny..

Jerzy Ludwik Mańka - Prezes Stowarzyszenia Bractwa Gwarków.