Ocalić od zapomnienia

Zapraszamy do zapoznania się ze zdigitalizowanymi tomikami "Pocztu Gwarków Śląskich".

Można je pobrać tutaj.

Tragedia Górnośląska

Dla upamiętnienia 70 roczncy Tragedii Górnośląskiej 1945, wydano kartę pocztową ukazującą obóz w Oświęcimiu, który do roku 1945 był niemieckim obozem koncentracyjnym a od marca 1945 r. był sowieckim lagrem.

W 1945 roku społeczeństwo Górnego Śląska...

W 1945 roku społeczeństwo Górnego Śląska z nadzieją witało wkraczające wojsko licząc na pełne wyzwolenie. Pomylono się, dla Ślązaków zaczęła się gehenna. Wywieziono na roboty do ZSSR tysiące ludzi. Jako pierwsi o wywiezionych upomnieli się górnicy, tworząc spis 10 000 polskich obywateli- górników wywiezionych do ZSRR z początkiem 1945 r. z terytorium Górnego i Opolskiego Śląska. Osoby te były przetrzymywane w różnych miejscach odosobnienia, zajmując przed wywiezieniem w głąb Rosji miejsca w byłych hitlerowskich obozach. Część z tych ludzi została z tych obozów ocalona, z wywózki do domu wracał co piąty deportowany. Tragedii wywiezionych towarzyszył dramat ich rodzin pozbawionych środków do życia. Szczegółowo pisze o tym Instytut IPN w swoich publikacjach.