Krąg Barbar Śląskich

Spotkanie Barbar Śląskich

3 marca 2016 odbyło się spotkanie Kręgu Barbar Śląskich w restauracji węgierskiej "Zaklęty Czardasz. Celem zebrania było ustalenie półrocznego programu działania.Spotkanie uświetniło wystąpienie Barbary Plewniak-Papadopoulou z prelekcją na temat jej doświadczeń z życia w Grecji.Następne zebranie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 13. w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków.Katowice Kopernika 11.

Zdjęcia w galerii

Zaproszenie na cykl spotkań

Krąg Barbar Śląskich przy Stowarzyszeniu Bractwa Gwarków wraz z Domem Kultury „Koszutka” Katowice , Grażyńskiego 47 zapraszają na cykl spotkań z S.S.A. panią Barbarą Bochyńską ‘Porozmawiajmy o rodzinie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października o godz.18.

Szanowne Barbary i Panowie Gwarkowie przypominamy o pierwszym powakacyjnym spotkaniu, które odbędzie się 19 września o godz. 16 w Skansenie.