Krąg Barbar Śląskich

Zwiedzanie Muzeum przez Barbary

Krąg Barbar Śląskich zaprasza na wspólne zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Wiktora Polaka 1 w dniu 8 maja o godz. 12. 

Następne spotkanie Kręgu Barbar Śląskich odbędzie się 21 maja w Muzeum B.i S. Ptaków , Katowice ul .Kopernika 11 o godz.13.  

 Zarząd

Zaproszenie na 10 kwietnia br. do Muzeum

Dnia 13 marca 2019 odbyło się spotkanie Barbar z panią dr Beatą Piechą-van Schagen w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków na ul.Kopernika 11. Wysłuchałyśmy pogadanki zatytułowanej "Od ołtarza do tatuażu" o św.Barbarze, jej portretach zachowanych w cechowniach i kościołach oraz o tradycjach Barbórkowych.

Dnia 10 kwietnia 2019 zapraszamy na kuratorskie zwiedzanie wystawy poświęconej Bogusławowi Kaczyńskiemu w Muzeum na ul. Kopernika o godz.13. Po wystawie oprowadzał będzie p.Krzysztof Korwin-Piotrowski.

Krąg Barbar Śląskich

Noworoczne spotanie Barbar Śląskich

Krąg Barbar Śląskich dziękuje za miłą i owocną współpracę w 2018 roku i życzy realizacji wszystkich planów i zamierzeń Bractwa Gwarków w 2019 roku.J ednocześnie informujemy, że pierwsze noworoczne zebranie Barbar odbędzie się 16 stycznia w Muzeum B.i S.Ptaków, Katowice Kopernika 11.

Zapraszamy!

Spotkanie Barbar Śląskich

Krąg Barbar Śląskich zawiadamia o spotkaniu 14 listopada o godz.13 w Muzeum B.i S. Ptaków,Katowice Kopernika11

Celem spotkania omówienie programu Imienin ,które odbędą się 28.11.2018 w Domu Kultury "Zawodzie"Marcinkowskiego 13 o godz.16.

Spotkanie Barbar Śląskich

Krąg Barbar Śląskich zaprasza Barbary i sympatyków na spotkanie w Muzeum B. i S. Ptaków - Katowice, Kopernika 11 w czwartek 19 kwietnia o godz.13.

Zarząd

Zaproszenie na ognisko

Krąg Barbar Śląskich zaprasza 21 wrzesnia na ognisko do Skansenu na godz .15.
W razie niepogody przeniesiemy się do karczmy.

Do zobaczenia

Barbara Stawowczyk