Wykład o noblistach

27 stycznia 2020 odbyło się spotkanie Kręgu Barbar Śląskich w Muzeum B.S.Ptaków ,Katowice Kopernika 11.Gościem Barbar była prof.Grażyna Szewczyk, która wygłosiła interesujący wykład o noblistach.

Nobliści ze Śląska

 
Lux ex Silesiae - powiedzenie to, o świetle wiedzy płynącej ze Śląska za sprawą jej najwybitniejszych synów działających w różnych zakątkach Europy, pojawiło się dopiero w czasach renesansu, ale już wcześniej wielu Ślązaków zapisało się w annałach nauki. Otwiera tą listę Witelon w XIII wieku, twórca podstaw optyki. Nie zabrakło wielkich uczonych ze Śląska także w następnych stuleciach.

Zdjęcia w galerii.